MÜŞTERİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNE ODAKLANIYORUZ

Müşterilerimizin memnuniyetini her daim yükseltmeyi amaç edindiğimiz gibi beklentilerini karşılarken kalite hizmet için devamlı araştırma ve geliştirme projelerine önem veriyoruz. Zamanında, güvenilir, etkili ve verimli hizmet vermek için teknolojinin en son yeniliklerine uygun şekilde hareket ediyoruz.

 

BİLGİ ÖNCELİĞİMİZDİR VE HER SÜRECİMİZE YANSITIYORUZ

Aldığımız tüm kararlar duygu veya öngörü ile değil bilgi iledir. Bunun için araştırıp, analiz ediyor, doğru ve güvenilir bilgiyi tüm süreçlerimizde kullanıyoruz. Kurumsal kültürümüzü oluşturan en önemli yatırım bilgidir. Yeni teknolojilerin tüm süreçlere uyarlanması, verimliliğin arttırılması, sürekliliğin sağlanması için belirlemiş olduğumuz amaçlara ve hedeflere bilgi yönetimi ile karar veriyoruz. Sürekli gelişen ve değişen dünyamızda bilgi üretebilen ve bu bilgiyi tüm organizasyonumuza yayabilen kurumsal yapıya sahibiz.

 

ÇEVRE BİLİNCİNE DUYARLI BİR HİZMET POLİTİKASINI DESTEKLİYORUZ

Müşterilerimize ve çalışanlarımıza çevreye ve topluma duyarlı bir anlayışta olduğumuzu her sürecimizde iletiyoruz. “Önce insan sağlığı” odağımız olduğundan doğal kaynakların korunmasına, çevremizin korunmasına en üst düzeyde önem veriyoruz. Çevre ve toplumumuza sosyal sorumluluk çalışmalarıyla katkı sağlıyoruz.

 

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ

Çalışanlarımızın eğitim düzeylerini artırmak için sağlık, kalite, iletişim, teknolojik gelişmeler, güvenlik gibi birçok alanda hizmet içi eğitim planlıyoruz. Güler yüzlü, iletişime açık, beklentilere cevap verebilen, kararlarda daha etkin çözümler üretebilen, katılımcı bir ortam için her türlü desteği veriyoruz. Çalışan güvenliği ve sağlığına verdiğimiz önem nedeniyle her süreçte olumsuz risklerin ortadan kaldırılması için her türlü önlemleri önceden planlıyoruz.

 

EN İYİSİ OLMAK İÇİN SÜREKLİ KENDİMİZİ YENİLİYORUZ

Süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin tümünde sürekli gelişmeyi amaç ediniyoruz. Gelişen ve değişen son teknolojiyi takip ederek süreçlerimize entegre ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerini kaliteli, verimli, dürüst, güvenilir ve etkin bir şekilde karşılıyoruz.

 

EKİP ÇALIŞMASI EN ÖNEMLİ HASSASİYETLERİMİZDENDİR

Çalışanlarımızın birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunma, karşılıklı farklı düşüncelerin bir araya gelmesiyle daha iyiye ulaşma ve görüşlerin paylaşılarak daha etkin kararlar alınmasında önemli olduğunu benimseyerek takım çalışmalarını destekliyoruz. Katılımcı bir ortamın olması çalışanlarımızın daha verimli çalışmasına, yararlı kararlar alınmasına, gelişmelerine ve en önemlisi birbirleriyle uyum içerisinde hareket etmelerine katkı sağlamaktadır. Bu tür bir yaklaşımla potansiyellerin açığa çıkmasına, performansların artırılmasına ve zorluklar karşısında doğru kararlar alınmasına destek oluyoruz.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ İÇİN HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI YAPIYORUZ

Süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin tümünde kaliteli, güvenli hizmet için her türlü araştırma/geliştirme programlarını takip ederek sistemimize entegre ediyoruz. Mükemmeliyet ilkesini benimseyerek en doğrusunu yapmak için hangi ilacın, hangi yere, ne zaman, ne miktarda gideceğini en iyi koşullarda nasıl ulaştırılacağını belirliyoruz. Bunun için sağlıklı bir ortamın olmasını, iyi anlayabilmeyi, gerekli dağıtım ağını, kaliteli bir yönetim sistemini sunuyoruz. Karşılıklı anlayış, güvenilir, dürüst ve saygıya dayanan bir yapıda geleceğimizi planlıyoruz. İlişkide olduğumuz tüm kurum/kuruluşla, çalışanlarımızla her zaman ve her yerde “daha iyiye, daha güzele hep beraber en iyiye en güzele”….