Gün geçtikçe ilerleyen teknolojik gelişmelerden birisi de E-Fatura sistemidir. Faturalar sistemin dijital ortama aktarılmasıyla birlikte tüm süreçlerimiz kolay ve hızlı bir şekilde denetlenmektedir.

  E-Faturaya geçişle; 

 - Güvenli bir şekilde dijital ortamda depolanması, istediğimiz anda ulaşabilmemizi,

 - Muhasebeleştirme ve faturalama sürecimizden hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmemizi,

 - Arşivleme, iş gücü, kağıt, depolama gibi tüm maliyetleri en aza indirmemizi ve aynı zamanda çevreye olan duyarlılığımızı sağlamaktadır.

 Firmamız 2019 yılı ocak ayında E-Fatura mükellefi olup işlemlerini E-Fatura, E-Arşiv Fatura olarak düzenlemektedir. 

 Gelen Kutusu; urn:mail:defaultpk@dnaecza.com

 Giden Kutusu; urn:mail:defaultgb@dnaecza.com